พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

13 พระเมรุ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช วัดเบญจมบพิตร

พระเมรุ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช วัดเบญจมบพิตร

14. พระเมรุ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส พ.ศ.246

พระเมรุ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส

15. พระเมรุมาศ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 6 และ 7

พระเมรุมาศ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

16. พระเมรุ สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ทรงทางสถาปัตยกรรม

ทรงมณฑปผสมปรางค์ งามแปลกตาผสมผสานกันดี

พระเร สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

17. พระเมรุ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณอินทราชัย

พระเมรุ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณอินทราชัย

18. พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหลัง (ตะวันออก) แสดงศาลาเปลื้องเครื่อง

พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: