“เรือนเครื่องสับ” คืออะไร?

บทความเรื่อง “เรือนเครื่องสับ คืออะไร” โดยคุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ผู้เขียนหนังสือร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง เล่ม 5 ฉบับภูมิปัญญาช่างไทย….. ยังมีเรือนอีกประเภทหนึ่งนอกจากเรือนเครื่องผูก ที่แตกต่างออกไปทั้งการ เลือกวัสดุและกรรมวิธีการก่อสร้างที่มีความประณีตมากขึ้น ตั้งแต่การเลือกไม้ การเข้า เดือย ซึ่งต้องใช้ความชำนาญในการสับถากผิวเนื้อไม้ให้เรียบ และบากเป็นร่องเป็นรอย ให้เป็นองค์ประกอบส่วนต่างๆของเรือนไทย เช่น เสา คาน พื้น จั่ว ฝา เป็นต้น แล้วนำมา ประกอบกันเป็นตัวอาคาร วิธีกรรมที่สับ-ถาก-ไส-เซาะ-เข้าเดือยที่ค่อนข้างประณีตเหล่า นี้เอง ทำให้เรือนไทยแบบนี้เรียกว่า “เรือนเครื่องสับ” อ้างอิงจาก ข้อมูลนำมาจาก http://www.bansongthai.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: